Những quy định nên nắm rõ khi tiến hành mua bán doanh nghiệp tư nhân

Khi tham gia giao dịch mua bán doanh nghiệp, bạn cần phải hiểu rõ những quy định về mua bán doanh nghiệp tư nhân để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Doanh nghiệp và công ty có thể được xem là tài sản vô hình và có thể được mua bán, giao dịch và sang tên. Những hoạt động giao dịch doanh nghiệp này giúp những chủ doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả tìm được lối ra, đồng thơi giúp những doanh nghiệp khách mở rộng phạm vi kinh doanh của mình.

Khi tham gia thị trường mua bán công ty, bạn cần phải nắm rõ những quy định về mua bán doanh nghiệp tư nhân nói riêng và công ty nói chung để đảm bảo quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình. Những quy định của pháp luật giúp việc mua và bán diễn ra minh bạch, rõ ràng hơn.

Quy định về mua bán doanh nghiệp tư nhân

Theo những quy định về mua bán doanh nghiệp tư nhân trong Luật doanh nghiệp năm 2005 thì doanh nghiệp tư nhân do cá nhân sở hữu, chịu trách nhiệm bằng chính tài sản của mình và có thể được bán cho người khác. Để bán doanh nghiệp cho người khác thì cần phải thực hiện hai bước căn bản đó là thực hiện giao dịch doanh nghiệp với người mua và thực hiện đăng ký sang tên cho người mua.

Bước 1: Thực hiện việc bán doanh nghiệp cho người mua

Dù pháp luật không quy định mẫu Hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân nhưng người mua và người bán cần thống nhất và lập thành hợp đồng mua bán doanh nghiệp. Hợp đồng phải tuân thủ những quy định của hợp đồng mua bán tài sản, bao gồm những điều khoản như: Bên bán, Bên mua, Đối tượng được mua bán, giá cả, phương thức thanh toán, phí và lệ phí, thuế, quyền và nghĩa vụ của hai bên, những phương án giải quyết tranh chấp (nếu có), cùng những quy định khác có liên quan.

Người mua doanh nghiệp phải là người có quyền thành lập, góp vón và quản lý doanh nghiệp, tức là không thuộc những trường hợp không được thành lập, góp vốn và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2 Điều 13 được quy định trong Luật doanh nghiệp Việt Nam.

Chứng từ và giấy biên nhận tiền mua bán doanh nghiệp, biên lai mua bán công ty tư nhân và việc đăng ký sở hữu doanh nghiệp cho người mua được thực hiện theo bước 2 dưới đây.

Bước 2: Sang tên doanh nghiệp tư nhân cho người mua

Những trình tự và thủ tục được quy định cụ thể trong Điều 145 Luật doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp càn phải có thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh trễ nhất là 15 ngày trước khi chuyển nhượng công ty. Văn bản thông báo phải cho biết tên, trụ sở của doanh nghiệp và tên, địa chỉ của người mua. Đồng thời, thông báo phải có số nợ, thời hạn thanh toán cho chủ nợ và những hợp đồng lao động, hợp đồng thanh toán vẫn chưa giải quyết xong cùng cách thức giải quyết chúng.

Theo những Quy định của Chính phủ về việc Đăng ký doanh nghiệp thì thủ tục sang tên doanh nghiệp bao gồm những bước sau:

  • Lập thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân bao gồm chữ ký của người bán và người mua.
  • Bản sao có chứng thực các giấy tờ cá nhân của người mua bao gồm: Hộ chiếu (hoặc giấy Chứng minh nhân dân) và Hộ khẩu.
  • Hợp đồng mua bán doanh nghiệp và những giấy tờ quan.
  • Sau khi nhận được đầy đủ giấy tờ đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trả về giấy biên nhận cùng giấy xác nhận đăng ký thay đổi chủ của công ty tư nhân.

Sau khi hoàn tất chuyển nhượng sang tên công ty thì doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về những khoản nợ cùng nghĩa vụ khác trừ trường hợp người mua và người bán co thỏa thuận khác.

Những quy định về mua bán công ty cổ phần

Mua bán công ty cổ phần là một trong những hình thức đầu tư được nhiều người lựa chọn. Hoạt động mua bán cổ phần phải tuân thủ những quy định của pháp luật về mau bán công ty cổ phần.

  • Các cổ đông của công ty cổ phần có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình trừ những trường hợp sau:
  • Bị hạn chế bởi những điều lệ của công ty ghi rõ trên cổ phiếu.
  • Cổ đông không được chuyển nhưỡng cổ phần ưu đãi biểu quyết.
  • Trong 3 năm kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh thì cổ đông sáng lập không được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình trừ phi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Theo điều 116, 119 và 126 Luật doanh nghiệp 2014 thì người giữ cổ phần chỉ chính thức trở thành cổ đông của công ty khi tên và thông tin của họ được bổ sung và sổ đăng ký cổ đông.

Khi việc chuyển nhượng được hoàn tất thì người mua và người bán cần làm thủ tục đăng ký thay đổi cổ phần tại cô quan Đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp toàn bộ cổ phần của công ty được chuyển những cho một cá nhân hoặc một nhóm dưới 3 người thì cần làm thêm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đang ký chuyển đổi, cơ quan Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét những hồ sơ này và phản hồi lại cho người mua và người bán trong vòng 3 ngày làm việc. Sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đang ký chuyển đổi chủ sở hữu, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy Biên nhận, đồng thời cập nhật thông tin doanh nghiệp lên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Khi tham gia giao dịch doanh nghiệp thì người mua và người bán cần phải có hiểu biết về những quy định về mua bán doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần và những loại hình doanh nghiệp khác để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của mình.

Bình luận

Để lại bình luận

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
keyboard_arrow_up
+84888466438