Tại businessforsale.vn, chúng tôi luôn coi việc bảo vệ thông tin của khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu

Chúng tôi luôn nổ lực hết lưu trữ bảo mật và sử lý bảo mật thông tin mà quý khách hàng chia sẻ với chúng tôi.

Chúng tôi luôn thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn.

Cảm ơn quý khách hàng vì đã luôn tin cậy và sử dụng giao dịch trên businessforsale.vn

 

keyboard_arrow_up